Sprzęt

Wtryskarka Flex Press

Do wykonywania protez elastycznych

Dłuto do uwalniania prac z gipsu

Wtryskarka Flex Press Advanced

Zestaw

Wtryskarka Flex Press Professional , zestaw

Zestaw

Wtryskarka SMART 101 - 400

z zakresem temperatury do 400 C

Zestaw wytryskowy Nobilium

Prasa wtryskowa i piecek, sprzęt manualny

Pistolet Hot Shot Elite

Pistolet Hot Shot Elite Professional

Zestaw do wykonywania klamer

Pistolet Hot Shot Elite Advanced

Zestaw do wykonywania klamer

Garnek polimeryzacyjny

Do polimeryzacji na zimno

Zamówienie

Polecamy