Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu pod adresem www.apoldent.pl.
Administratorem danych osobowych jest:

APOLdent
ul. Lipowa 58i
05-140 Borowa Góra
NIP: 719-136-74-70

 

 1. Zbierania danych osobowych.
  Dane osobowe zbierane w serwisie www.apoldent.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem serwisu www.apoldent.pl.
 2. Zakres zbieranych danych osobowych.
  1. Dane kupujących — Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Sprzedających w serwisie www.apoldent.pl. będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nazwe firmy. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie profilu w serwisie www.apoldent.pl – operator będzie także przetwarzał historię zamówień złożonych przez kupującego.
 3. Cel zbierania danych.
  1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Kupującym i Sprzedającym przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.apoldent.pl, oraz umożliwienia dostępu do oferowanych w serwisie szkoleń.
  2. Dane kupujących, którzy zdecydowali się na założenie profilu w serwisie www.apoldent.pl. są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień, oraz umożliwienia dostępu do oferowanych w serwisie szkoleń.
  3. Adres email wpisany w formularzu zamówienia produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
  4. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email z operatorem serwisu www.apoldent.pl. będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
 4. Udostępnianie danych osobowych.

  Dane osobowe kupującego zbierane przez operatora serwisu www.apoldent.pl będą udostępniane w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem w/w serwisu. Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej dane w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu.
  Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez odbiorcę. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
  Operator serwisu www.apoldent.pl. pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 5. Kontakt.

  Operator serwisu www.apoldent.pl będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach związanych z realizacją transakcji kupna zawieranych za pośrednictwem serwisu. Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator serwisu www.apoldent.pl będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie wypisać się z newslettera, powiadamiając operatora serwisu.

 6. Zmiana danych.

  Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu www.apoldent.pl. e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi serwisu www.apoldent.pl  e-mailem, lub telefonicznie. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora serwisu www.apoldent.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

 7. Pliki cookies.
  Operator serwisu www.apoldent.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

  Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu www.apoldent.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 8. Zabezpieczenie danych.
  Operator serwisu www.apoldent.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

  Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

 9. Dane podmiotu zbierającego dane.
  APOLdent - Agnieszka Polanowska
  ul. Lipowa 58i
  05-140 Borowa Góra
  NIP: 719-136-74-70
 10. Zmiany w polityce prywatności.
  Operator serwisu www.apoldent.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.apoldent.pl